Site pictogram Uw leefstijl

Wat is een gezonde leefstijl?

Een gezond leefpatroon bestaat uit goed eten, bewegen en balans. Een juiste balans tussen werk en ontspanning is belangrijk voor je gezondheid. Ook een goede nachtrust draagt bij aan je gezondheid.

Een gezonde leefstijl richt zich dus niet alleen op voeding en beweging, maar is veel breder dan dat. Dus wat is een gezonde levensstijl? Over het algemeen zijn de meeste mensen het erover eens dat een gezond persoon niet rookt, een gezond gewicht heeft, gezond en gevarieerd eet, positief denkt, zich over het algemeen ontspannen voelt, regelmatig aan lichaamsbeweging doet, relaties onderhoudt en profiteert van een goede levenskwaliteit.

Arts-onderzoeker Machteld Huber, een expert op het gebied van gezondheid definieert gezondheid als volgt:

Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

M. Hubert

Deze definitie van gezondheid gaat niet uit van ziekte of beperkingen, maar van functioneren, kwaliteit van leven en een holistisch mensbeeld. De lichamelijke, geestelijke en sociale staat vormen hierin één geheel.

Mobiele versie afsluiten