De  kosten van het leefstijlprogramma worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering, waarbij voor dit programma GEEN verrekening met het eigen risico plaatsvindt. Dit betekent dat u geen enkele financiële bijdrage aan het programma hoeft te leveren. Wel wordt 100% inzet verwacht van gemotiveerde deelnemers.

U komt in aanmerking voor het leefstijlprogramma wanneer u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • overgewicht heeft (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten;
  • of als u ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

Komt u niet in aanmerking voor het leefstijlprogramma dan kun u ook kiezen voor een individuele begeleiding.

De kosten voor individuele begeleiding bedragen:

  • Intake (60-75 min) 70 euro
  • Vervolggesprek (50-60 min) 55 euro

Alle  genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

De kosten worden per gesprek in rekening gebracht, waarvan de betaling niet via de zorgverzekering gaat. U kunt altijd bij de zorgverzekeraar informeren of er mogelijkheden zijn voor individuele coaching vanuit een aanvullende verzekering.